Vol 8, No 10 (2019)

Volume 8, No.10, October, 2019

DOI: http://dx.doi.org/10.0001/ijllis.v8i10

Table of Contents

Volume 8, No.10, October, 2019

Samir Ferhi
PDF
10-25
Ornela Çoku
PDF
26-31
Urazbaev Gayrat Kenjaboevich
PDF
32-37
Argjent Mehmeti
PDF
38-42
Kholmukhamedov Bakhtiyar Farhodovich
PDF
43-48
Boshko Nelkoski
PDF
49-58
Kholmurodova Olima Abdivalievna
PDF
59-73
Agim Ibraimi
PDF
74-77
Kuldash Pardaev
PDF
78-85
Bashkim Uzairi
PDF
86-90
Sindorov Lutfulla
PDF
91-97
Ibrahim Henna, Sabrina Zerar
PDF
98-112
Mamadjanova Nargiza
PDF
113-118
Ardian Isufi
PDF
119-120