https://www.tycho.iel.unicamp.br/upload/ togel terpercaya bo togel resmi situs togel online pasaran terlengkap bo togel online

Strukturat eliptike fjaliore në gjuhët Angleze dhe Shqipe

Lutfije Cota

Abstract


Ky punim synon të nxjerrë në pah rolin e strukturave eliptike fjaliore për një tekst koherent dhe koheziv në të dyja gjuhët. Duke i pranëvënë dhe krahasuar këto struktura të gjuhëve angleze dhe shqipe hidhet dritë mbi ngjashmëritë dhe dallimet midis tyre. Analiza përpiqet të ndriçojë dukuritë gjuhësore që ndodhin në secilën gjuhë duke zbuluar mekanizmat që realizojne vazhdimësinë e kuptimit të tekstit, sigurimin e qëndrueshmërisë dhe të ekonomisë së materialit ligjërimor. Përmes shembujve të shumtë, jepen aspekte të elipsës fjaliore, ndërtime të cilat i lejojnë përdoruesit të tekstit vazhdimësinë e kujtesës pa qenë nevoja të përsëritet çdo gjë. Realizimi i synimit të këtij punimi, pasqyrimi i saktë e i qartë i strukturave në studim bështetet në përvojën e autorëve të huaj dhe shqiptarë, në një literaturë të pasur bashkëkohore shkencore, si dhe në një material të pasur faktik të gjurmuar në të dyja gjuhët.

Fjalë kyçe: struktura eliptike fjaliore, kohezion ligjërim dialogjik, përgjigjet direkte dhe indirekte, periudhe, ribashkues.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v4i4.1241

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v4i4.1241.g1741

Copyright (c) 2015 Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© 2012-2022 ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies,Tetovo, North Macedonia.

ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187.

Disclaimer: Articles on Anglisticum have been reviewed and authenticated by the Authors before sending for the publication.

The Journal, Editors and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.