FAIRY-TALE MOTIFS OF HINKO SMREKAR

Authors

DOI:

https://doi.org/10.58885/ijllis.v12i5.11mb

Abstract

The article presents the artistic work of the illustrator Hinko Smrekar from the point of view of literary studies. In his illustrations, which are a synthesis of visual and verbal text (M. Nikolajeva), Smrekar often used motifs from folk tales (merman, dwarf, fairy...) and thus recreated them. With the illustrations of Andersen’s Fairy Tales (1940), he expressed social criticism, e.g. in the Zrcalo sveta (Mirror of the World) series (1932-1933). The illustration of the classic Martin Krpan (1917) in picture book form represents the first picture book “for children” and at the same time marks a turning point in Slovenian youth literature. From the point of view of literary science, Smrekar's style could be defined as carnivalesque, as the author ridicules cultural figures, politicians, religious representatives, and above all, visionarily predicts the time of dystopia and the Second World War, including his own tragic death.

Keywords: Hinko Smrekar, fairy tales, ATU, Fran Levstik, Martin Krpan, H. C. Andersen, carnival, Mihail Bakhtin.

References

ANDERSEN, H. C., Pravljice 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999.

ANDERSEN, H. C., Pravljice 2. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.

BAHTIN, Mihail Mihajlovi~, 2008. Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in renesanse. Ljubljana: Literarno-umetni{ko dru{tvo Literatura. BAKHTIN, Mikhail, 1984: Rabelais and His World. Bloomington: Indiana University Press. JUVAN, Marko, 2000: Intertekstualnost. Ljubljana: ZRC SAZU.

BLAŽIĆ, Milena. Argonavti v slovenski mladinski književnosti. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 17, št. 2, str. 31-47, ilustr. ISSN 1580-0261. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3414. [COBISS.SI-ID 10959945]

BLAŽIĆ, Milena. Fantastične pripovedi Nika Grafenauerja - pravljični triptih o Mahajani. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 57, št. 3/4, str. 147-158, tabela. ISSN 0021-6933.

http://www.jezikinslovstvo.com/stevilka.php?SID=144

BLAŽIĆ, Milena. Intertekstualnost v mladinskih besedilih Svetlane Makarovič. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenski mikrokozmosi - medetnični in medkulturni odnosi. Ljubljana, 2009. Str. 397-407. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 20. ISBN 978-961-6715-04-1. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 8002633]

BLAŽIĆ, Milena. Ljubljanščina in druga stilna sredstva v besedilih Andreja Rozmana Roze na primeru Pike Nogavičke. V: SMOLE, Vera (ur.).

Slovenska narečja med sistemom in rabo. 1. natis. Ljubljana, 2009. Str. 463-469. Obdobja, Metode in zvrsti, 26. ISBN 978-961-237-332-0.

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/26-Blazic.pdf. [COBISS.SI-ID 8089417]

BLAŽIĆ, Milena. Motiv telesa v kratki sodobni pravljici Svetlane Makarovič. V: PEZDIRC-BARTOL, Mateja (ur.). Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. V Ljubljani, 2009. Str. 92-100. ISBN 978-961-237-294-1.

BLAŽIĆ, Milena. Študij primera Krpan z Vrha. Motiv soli v pravljicah. V: LEVSTIK, Fran. Martin Krpan z Vrha : prvi in drugi del. Ljubljana, 2021. Str. 47-60. Zbirka Lupus in fabula, zv. 4. ISBN 978-961-95184-3-4. [COBISS.SI-ID 79196419]

Brecht, Bertold (1991). Pesmi. Celovec: Drava. Prevod Fritz, Ervin.

Browning, Robert (1925/26). Pid. Naš rod (1925/1926), volume 6, issue 10. URN:NBN:SI:DOC-RHAB9NX5 from http://www.dlib.si

GLOBOČNIK, Damir, Hinko Smrekar: kratek oris življenja in dela. Ljubljana: Revija SRP (svoboda, resnica, pravica), zavod za založništvo na področju kulture in umetnosti, 2021

Grimm, Jacob and Wilhelm. http://www.sagen.at/texte/sagen/grimm/diekinderzuhameln.html

http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2680 [COBISS.SI-ID 39509602]

http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2687 [COBISS.SI-ID 9616201], [SNIP, Scopus] (Dostop: 06. 02. 2022).

LEVSTIK, Fran. Frana Levstika zbrano delo. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1931.

LÜTHI, Max. Evropska pravljica. Forma in oblika. Ljubljana: Sophia, 2012.

Mikeli-Vata, R., & Iseni, A. (2022). Folklore And the Fantastic Element as A Form of Intertext in The Folktales of Mitrush Kuteli. Journal of Positive School Psychology, 7662-7668.

SMREKAR, Hinko (umetnik), SIMONČIČ, Alenka (avtor, urednik, avtor razstave), GRDINA, Igor, KRAPEŽ, Mateja (avtor dodatnega besedila, urednik). Hinko Smrekar (1883-1942) : [Ljubljana, Narodna galerija, 8. julij 2021-13. februar 2022]. Ljubljana: Narodna galerija, 2021. 2 zv. (432; 317 str.), ilustr. ISBN 978-961-6743-87-7. [COBISS.SI-ID 66353411]

Tembra, J. J. V., Iseni, A., Iseni, G., Beadini, N., Beadini, S., & Aliu, H. Approaching Environmental Literary Education in the 21 st Century.

Uther, Hans Jorg. The Types of International Folktales: a Classification and Bibliography: Based on the System of Antti Aarne and Stith Thomspon. Helsinki: Suomalainene Tiedeskaterinia — Academica Scientiarum Fennica, 2011.

Uther, Hans-Jörg, 2011: The Types of International Folktales, a Classification and Bibliography, Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. FF Communications 284–286. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.

Downloads

Published

2023-04-20

How to Cite

Blažič, M. M. (2023). FAIRY-TALE MOTIFS OF HINKO SMREKAR. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 12(5), pp.11–29. https://doi.org/10.58885/ijllis.v12i5.11mb

Issue

Section

Volume 12, No.5, May 2023

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>